Hướng dẫn Quy trình và lệ phí làm sổ đỏ online mới nhất và chi tiết nhất ?

Quy trình làm sổ đỏ Online

Từ ngày 20/5/2023, người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online tại Cổng Dịch vụ công và nhận hồ sơ tại trụ sở cơ quan hoặc qua qua dịch vụ bưu chính, hoặc tại địa điểm theo yêu cầu.

 
Thủ tục cấp sổ đỏ online là một trong những nội dung rất được quan tâm trong Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai vừa được ban hành ngày 3/4/2023.
 
Theo đó, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) về thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử (cấp sổ đỏ online).
 
Cụ thể, căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.
 
Như vậy, theo Nghị định vừa được ban hành, người dân có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ online từ ngày 20/5/2023.
 
Trình tự, thủ tục thực hiện cấp sổ đỏ online được thực hiện như sau:
 
Bước 1: Người dân thực hiện đăng ký xin cấp sổ đỏ online tại Cổng Dịch vụ công.
 
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
Bước 3: Trả kết quả
 
Sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, cơ quan tiếp nhận sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ tại trụ sở cơ quan hoặc qua qua dịch vụ bưu chính, hoặc tại địa điểm theo yêu cầu.
 
Với các trường hợp cần kiểm tra, xác minh hoặc vì nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục sẽ gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu. Trong thông báo sẽ nêu rõ lý do không trả kết quả giải quyết hồ sơ để người dân nắm được.
 
Về lệ phí, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp hoặc nộp trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công.
 
Lệ phí cấp sổ đỏ do HĐND cấp tỉnh quy định nên có thể khác nhau ở từng địa phương. Lệ phí cấp sổ đỏ trên cả nước hiện nay dao động trong khoảng từ 80.000 – 1.200.000 đồng.
 
Sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp và các giấy tờ liên quan khác theo quy định.
 
Linh Phong (TH)
 
Nhịp sống thị trường
0907297198
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon