CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Chúng tôi hỗ trợ Quý khách hàng Công cụ tính toán Chuyển đổi ngoại tệ. Tỷ giá được lấy trực tiếp từ Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (SBV) theo thời gian thực. Mỗi ngân hàng sẽ có mức dao động khác nhau nhưng không đáng kể. 

Quý khách Nhập số cần chuyển đổi bên dưới nhé!

Tính toán chuyển đổi

Amount
From USD
To VND