Cần làm gì khi người thuê nhà không chịu trả tiền ?

Người thuê nhà không trả tiền - Tenant don't pay money

Để giải quyết vấn đề khi người thuê nhà không thực hiện nghĩa vụ trả tiền đúng hạn hoặc không trả tiền, chúng ta cần xem xét các quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng thuê nhà.

>> 6 Sai Lầm Phổ Biến Nhất Khi Người Mua Nhà Vay Thế Chấp – SaigonRealtor.com ®

Nghĩa Vụ Của Các Bên Khi Ký Hợp Đồng Thuê Nhà

Hợp đồng thuê nhà là một văn bản thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê, trong đó ghi rõ mục đích sử dụng, giá thuê, thời hạn thuê, hạn chót đóng tiền nhà, và nhiều nội dung khác. Hợp đồng cũng đề cập đến các nghĩa vụ cần phải tuân thủ của các bên liên quan.
 

Nghĩa Vụ Của Bên Thuê Nhà

Nghĩa vụ của bên thuê nhà được quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015 và bao gồm:
 
 • Điều 479 – Bảo quản tài sản thuê: Bên thuê nhà phải bảo quản tài sản thuê và thực hiện sửa chữa cũng như bảo dưỡng tài sản đó, đặc biệt là những hỏng hóc nhỏ. Nếu bên thuê gây hỏng hoặc mất tài sản của bên cho thuê do lý do riêng của họ, họ phải bồi thường. Tuy nhiên, nếu tài sản hỏng hoặc mất do hao mòn tự nhiên thì bên thuê không cần chịu trách nhiệm.
 • Điều 480 – Sử dụng tài sản thuê đúng mục đích: Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo công dụng và mục đích đã thỏa thuận với bên cho thuê.
 • Điều 481 – Trả tiền thuê đúng thời hạn: Bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê đúng thời hạn như đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà.
 • Điều 482 – Trả lại tài sản đúng trạng thái ban đầu: Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong trạng thái ban đầu (trừ trường hợp hao mòn tự nhiên).
Người thuê nhà không trả tiền thì phải làm sao

Người thuê nhà không trả tiền thì phải làm sao – Ảnh minh họa

Nghĩa Vụ Của Bên Cho Thuê Nhà

Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà được quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015 và bao gồm:
  • Giao tài sản đúng thỏa thuận: Bên cho thuê nhà phải giao tài sản theo đúng những điều đã thỏa thuận, bao gồm số lượng, chủng loại, thời điểm, địa điểm, và cung cấp thông tin cần thiết một cách chính xác, đầy đủ về tài sản.
  • Bảo quản tài sản đúng tình trạng và mục đích thuê: Bên cho thuê cần đảm bảo rằng tài sản cho thuê đang ở trong tình trạng phù hợp và phù hợp với mục đích thuê như đã thỏa thuận. Nếu tài sản bị hỏng, bên cho thuê phải tiến hành sửa chữa. Trong trường hợp tài sản cho thuê giảm giá trị sử dụng mà lỗi không phải do bên thuê gây ra, người cho thuê nhà phải chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc giảm giá thuê.

Ngoài các nghĩa vụ được quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015, bên thuê và bên cho thuê nhà cần phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng thuê nhà.

Cách Xử Lý Khi Người Thuê Nhà Không Trả Tiền Đúng Hạn

Theo quy định, người thuê nhà có nghĩa vụ phải thanh toán tiền thuê đúng thời hạn theo thỏa thuận với bên cho thuê. Khi người thuê nhà không thực hiện trách nhiệm này, họ vi phạm hợp đồng thuê nhà. Vậy, bên cho thuê có quyền thực hiện các biện pháp sau đây để giải quyết tình huống này.
 

Cách Xử Lý Khi Người Thuê Không Trả Tiền Nhà?

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 132 của Luật Nhà ở 2014, bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương nếu bên thuê không trả tiền nhà trong thời gian từ 03 tháng trở lên, và điều này xảy ra mà không có lý do chính đáng.
 
Đồng thời, bên cho thuê phải thông báo cho bên thuê về việc chấm dứt hợp đồng ít nhất 30 ngày trước thời điểm chấm dứt hợp đồng. Thời điểm chấm dứt hợp đồng sẽ được xác định từ thời điểm bên thuê nhận được thông báo. Nếu bên cho thuê không thực hiện thông báo theo quy định, họ sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê.
 
Tuy nhiên, quá trình xử lý và chấm dứt hợp đồng thuê nhà cần phải tuân theo quy định của pháp luật và hợp đồng thuê nhà cụ thể. Điều quan trọng là thực hiện các bước một cách hợp pháp và tuân thủ quy định cụ thể của hợp đồng, đảm bảo rằng quyền và nghĩa vụ của cả hai bên được bảo vệ và tuân thủ đúng luật.
 
Người thuê nhà không trả tiền có nên đuổi không

Người thuê nhà không trả tiền có nên đuổi không

Sau khi chấm dứt hợp đồng, theo quy định tại Điều 482 của Bộ luật Dân sự 2015, bên thuê phải trả lại tài sản thuê và đảm bảo tình trạng đúng như đã nhận hoặc theo thỏa thuận (trừ các hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng).
 
Nếu bên thuê chậm trả lại tài sản đã thuê, bên cho thuê có quyền thực hiện các biện pháp sau:
  1. Yêu cầu bên thuê trả lại tài sản đã thuê: Bên cho thuê có quyền đưa ra yêu cầu cụ thể để bên thuê phải trả lại tài sản thuê đúng theo thỏa thuận ban đầu.
  2. Thanh toán đủ số tiền thuê nhà trong thời gian chậm trả: Nếu bên thuê trả tài sản muộn, bên cho thuê có quyền đòi bên thuê thanh toán số tiền thuê nhà tương ứng với thời gian mà họ tiếp tục sử dụng tài sản sau thời hạn thuê.
  3. Bồi thường thiệt hại và tiền vi phạm do chậm trả tài sản thuê (nếu thỏa thuận có trong hợp đồng): Hợp đồng thuê nhà có thể chứa các điều khoản về mức độ bồi thường cho việc chậm trả tài sản hoặc vi phạm hợp đồng, và bên cho thuê có quyền áp dụng các quy định này nếu thỏa thuận được thực hiện.
Trong thời gian chậm trả, bên thuê phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra đối với tài sản đã thuê. Ngoài ra, bên cho thuê còn có quyền thu hồi tài sản thuê mà không vi phạm pháp luật trong trường hợp sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích thỏa thuận hoặc tự ý đục phá, cơi nới, phá dỡ nhà thuê, và các hành vi gây hỏng hoặc giảm giá trị của tài sản.
 

Người Thuê Nhà Không Chịu Trả Nhà Sẽ Bị Xử Lý Như Thế Nào?

Nếu người thuê nhà không trả tiền đúng thời hạn và sau đó bị chủ nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng vẫn chậm trả tài sản thuê hoặc cố ý không chịu trả nhà đã thuê, bên cho thuê nhà có quyền thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của họ. Hành vi này có thể được xem xét là vi phạm chỗ ở của người khác mà không có sự đồng ý của chủ nhà, theo quy định tại Điều 158 của Bộ luật Hình sự 2015.
 
Đối với hành vi này, người thuê nhà có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ từ 3 tháng đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, theo quy định tại Khoản 1 của Điều 158 trong Bộ luật Hình sự 2015. Ngoài ra, theo Khoản 3 của Điều này, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm các chức vụ nhất định trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 năm.
 
Quy định này nhằm đảm bảo tính chính đáng và bảo vệ quyền lợi của bên cho thuê, đồng thời khuyến khích người thuê nhà tuân thủ hợp đồng thuê và chấm dứt một cách hợp pháp và chấp thuận.
 
Lấy lại nhà của người thuê nhà không trả tiền như thế nào

Lấy lại nhà của người thuê nhà không trả tiền như thế nào

Cách Lấy Lại Nhà Cho Thuê Khi Bên Thuê Không Chịu Trả Nhà

Trong trường hợp người thuê nhà không tuân thủ thỏa thuận trả tiền đúng hạn hoặc cố ý không trả lại nhà đã thuê, và tình huống này trở thành một mối tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thì quy định tại Khoản 6 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 sẽ được áp dụng. Bên cho thuê nhà có quyền khởi kiện bên thuê về hành vi xâm phạm chỗ ở và Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp này dựa trên Điểm a Khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 
Thủ tục đòi lại nhà cho thuê bao gồm các bước sau đây:
 

Hồ Sơ Khởi Kiện

 • Chuẩn bị mẫu đơn khởi kiện (mẫu số 23-DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành, nội dung chính sẽ theo khoản 4, Điều 189, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 • Tài liệu và chứng cứ cần thiết theo Khoản 5, Điều 189, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Nộp Hồ Sơ

 • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn có thể gửi đến Tòa án có thẩm quyền thông qua các phương thức sau:
 • Gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu điện đến Tòa án nhân dân cấp huyện.
 • Gửi trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời Hạn Giải Quyết Hồ Sơ

Trình tự giải quyết hồ sơ bao gồm:
 
 • Sau khi nhận đơn kiện, trong vòng 3 ngày làm việc, Chánh án Tòa án sẽ phân công Thẩm phán xem xét đơn kiện.
 • Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi phân công, Thẩm phán sẽ xem xét đơn kiện và đưa ra quyết định:
  • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu cần hoặc nếu có sai sót.
  • Thụ lý hồ sơ và chuyển đơn kiện đến Tòa án có thẩm quyền.
  • Trả lại đơn kiện và nêu rõ lý do.
Nếu đơn kiện được thụ lý, trong vòng 4 tháng, Tòa án sẽ tiến hành xét xử.
 
Dựa trên hồ sơ, chứng từ và tài liệu mà đương sự gửi đến Tòa án, Thẩm phán sẽ mở phiên tòa sơ thẩm.
 
Nếu đương sự không đồng ý với quyết định của Tòa án sau phiên tòa sơ thẩm, họ có thể kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.
 

Thời Hạn Khởi Kiện

Thời hiệu khởi kiện đối với việc yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết được quyền và lợi ích của mình bị xâm hại, theo quy định tại Điều 588 của Bộ luật Dân sự 2015. Nếu người khởi kiện nộp hồ sơ quá thời hạn này, thì đơn sẽ không được thụ lý.
 
Người thuê nhà không trả tiền - Tenant don't pay money

Người thuê nhà không trả tiền – Tenant don’t pay money

Trên đây, SaigonRealtor.com đã cung cấp các thông tin quan trọng mà người cho thuê cần biết trong tình huống người thuê nhà không trả tiền đúng hạn theo thỏa thuận. Để hạn chế việc người thuê không trả tiền hoặc trả chậm tiền thuê, bạn cần soạn thảo hợp đồng cho thuê một cách kỹ lưỡng và chi tiết hơn, bao gồm các quy định về xử phạt trong trường hợp vi phạm hợp đồng và mức bồi thường thiệt hại tương ứng.
 
Nếu bạn đang tìm một nền tảng hiệu quả để tìm kiếm thông tin, đăng tin cho thuê nhà, hãy xem xét sử dụng SaigonRealtor.com, một nền tảng website về bất động sản tại Việt Nam.
 
 
Anthony
Saigon Realtor
0907297198
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon